bezpłatna wycena

Utylizacja paneli fotowoltaicznych — ile kosztuje, jak utylizować?

kalendarz

data publikacji: 30.05.2023

Utylizacja paneli fotowoltaicznych

Na czym polega utylizacja ogniw solarnych?

Dalsze korzystanie z ogniw PV staje się nieopłacalne, jeśli spadek ich wydajności przekracza wartość kilkudziesięciu procent. Postępowanie utylizacyjne może wówczas przebiegać dwutorowo. Jeśli celem staje się rewitalizacja komponentów konstrukcji, należy je przekazać do odpowiedniego przedsiębiorstwa recyklingu. Jeśli natomiast skupiamy się odzyskaniu samych materiałów bazowych, wówczas warto skierować się do punktu selektywnej zbiórki odpadów, który specjalizuje się w przetwarzaniu ogniw.

Duże bloki aluminium, stali i szkła sprawiają, że utylizacja paneli fotowoltaicznych sprawia znaczniej mniej problemów technicznych, niż np. niejednorodny gruz budowlany. Nowoczesne ośrodki recyklingu są w stanie przetworzyć nawet 95% surowców, z jakich wykonano ogniwa.

Nieco większym wyzwaniem okazują się plastry krzemowe, jakie absorbują promienie słoneczne i przetwarzają je na prąd stały. Niesprawne lub zniszczone komponenty z krzemu poddaje się przetopieniu. Proces ten umożliwia stopienie i odparowanie tworzyw sztucznych. W efekcie zostajemy z czystą masą krzemową do ponownego wykorzystania.

Czy koszt utylizacji nie okaże się zbyt wysoki?

Na forach internetowych często można spotkać się z opinią, jakoby koszt utylizacji paneli fotowoltaicznych przyćmiewał wieloletnie korzyści płynące z ich użytkowania. Obalenie tego mitu wymaga jedynie przedstawienia kilku faktów.

Stawki rynkowe za recykling paneli słonecznych utrzymują się na podobnym poziomie. Wraz z rozwojem technologii przetwarzania, możemy nawet oczekiwać obniżenia opłaty za utylizację kilograma zużytych modułów fotowoltaicznych. Obecnie koszt oscyluje w granicach 1,50-2,00 PLN. Układ ogniw o mocy 5 kW (standardowa moc dla domu jednorodzinnego w Polsce) składa się z kilkunastu płyt krzemowych w aluminiowej ramie. Ich waga zamyka się przeważnie w granicach 20 kg.

Przy założeniu, że posiadamy instalację złożoną z 15. paneli dachowych, możemy łatwo obliczyć, ile kosztuje ich utylizacja: 20 kg x 2,00 PLN x 15 = 600 PLN. To proste działanie dowodzi, jak bardzo nieuzasadnione okazują się opinie przeciwników fotowoltaiki.

Jak oddać panele do utylizacji?

Z poprzedniego akapitu dowiedziałeś się, ile kosztuje utylizacja paneli fotowoltaicznych w Polsce. Naszą analizę chcemy jeszcze uzupełnić o wskazówki, które uczynią samo przekazanie ogniw do recyklingu czynnością szybką i nieskomplikowaną.

Jeśli Twoje panele zostały objęte opcjonalną polisą ochronną, wówczas za utylizację uszkodzonych modułów odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe. To skuteczne rozwiązanie dla mieszkańców obszarów zagrożonych silnymi wichurami lub opadami gradu.

W sytuacji utraty funkcjonalnej wydajności musimy na własną rękę skontaktować się z przedsiębiorstwem utylizującym odpady i samodzielnie ponieść koszt transportu. Warto jednak mieć świadomość istnienia innego mechanizmu, jaki znalazł nawet ugruntowanie w nowelizacji ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Jeśli bowiem dokonujesz zakupu nowej instalacji, bezpłatny odbiór często leży po stronie firmy dostarczającej komponenty.

Jak widzisz, utylizacja paneli słonecznych nie powinna wywoływać paniki. Cały proces okazuje się przystępny i w żaden sposób nie wpływa na opłacalności systemu fotowoltaiki.

Poprzedni artykuł: Panele perowskitowe — rewolucja czy ewolucja?

Następny artykuł: Dom zeroenergetyczny — co to jest?

Więcej artykułów