bezpłatna wycena

Użytkowanie instalacji fotowoltaicznej

Czy użytkowanie instalacji jest bezobsługowe?

Tak, instalacja fotowoltaiczna jest użytkowana bezobsługowo. O wszelkich błędach w pracy instalacji inwestor jest informowany w aplikacji.


Czy FOX Energy również monitoruje pracę mojej instalacji?

Tak, FOX Energy ma podgląd do pracy każdej wykonanej instalacji. W przypadku wystąpienia błędów w pracy instalacji również jesteśmy o tym informowani i podejmujemy działania weryfikujące powód usterki, często jeszcze zanim inwestor dowie się że jego instalacja nie działa właściwie.


Czy trzeba myć moduły fotowoltaiczne?

Moduły fotowoltaiczne oferowane przez FOX Energy nie wymagają mycia, są pokryte powłoką samoczyszczącą która wspomaga samooczyszczanie powierzchni podczas opadów atmosferycznych.


Czy należy dokonywać okresowych przeglądów systemu fotowoltaicznego?

Zalecamy przegląd instalacji fotowoltaicznej co 5 lat w ramach przeglądu instalacji elektrycznej budynku zgodnie z Prawem Budowlanym.


Jak długo będę czekać na wypłatę dotacji w ramach programu „Mój Prąd"?

Czas oczekiwania na wypłatę dotacji wynosi około 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.


W jakich miesiącach instalacja pracuje najwydajniej?

Instalacja fotowoltaiczna osiąga największą wydajność od kwietnia do września.


Co to jest auto konsumpcja i jak najlepiej wykorzystać energię z instalacji PV?

Autokonsumpcja jest to bezpośrednie wykorzystanie energii generowanej przez instalację na odbiorniki znajdujące się w budynku. Najefektywniej jest korzystać z energii w ciągu dnia oddając jej możliwie najmniejszą ilość do zakładu energetycznego.


Co to jest bilansowanie energii oddanej do sieci OSD?

Bilansowanie energii elektrycznej oddanej do sieci energetycznej jest to system rozliczenia energii w stosunku 1:0,8 dla instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10,00 kWp lub w stosunku 1:0,7 dla instalacji o mocy od 10,01 do 50,00 kWp. Taki system rozliczeń jest możliwy dzięki dwukierunkowemu licznikowi energii który zlicza energię oddaną do sieci i energię pobraną z sieci.

Przykład:

Mając instalację fotowoltaiczną o mocy 10 kWp, jeżeli oddamy do sieci energetycznej 1000 kWh to możemy z niej bezpłatnie odebrać 800 kWh.


Dlaczego występuje różnica we wskazaniu produkcji energii na inwerterze oraz na liczniku?

Inwerter pokazuje całą wyprodukowaną energię przez instalację fotowoltaiczną. Licznik wskazuje energię oddaną do sieci energetycznej. Różnica w tych wskazaniach to wartość energii zużyta bezpośrednio na odbiorniki domowe z instalacji fotowoltaicznej(autokonsumpcja).


Dlaczego po montażu instalacji fotowoltaicznej wzrosło moje zużycie energii?

Bardzo często po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej montuje się dodatkowe energochłonne urządzenia np. wymienia kuchenkę z gazowej na elektryczną. W wielu przypadkach klienci potwierdzają również, że przestali oszczędzać energię np. w okresie zimowym gasząc światło wychodząc z pomieszczeń.


Dlaczego w słoneczne i ciepłe dni moja instalacja nie produkuje z mocą maksymalną?

Wszystkie moduły fotowoltaiczne wykonane są z krzemu który jest półprzewodnikiem. W związku z tym sprawność ogniw spada wraz ze wzrostem temperatury. Parametry modułów podane w kartach katalogowych są wyznaczone laboratoryjnie w warunkach STC tj. przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 w temperaturze modułu 25 stopni Celsjusza. W ciepły słoneczny, bezwietrzny dzień temperatura modułu może osiągnąć nawet 70 stopni Celsjusza. W takim przypadku wydajność modułu spada nawet o 30% względem mocy znamionowej podanej w karcie katalogowej.