bezpłatna wycena

Montaż paneli fotowoltaicznych Szczecin

Czy ekipa montująca ma wymagane certyfikaty i doświadczenie?

Tak. Prace montażowe wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia UDT w zakresie OZE.

Czy FOX Energy wykonuje uziemienie instalacji?

Tak. Jeśli uziemienie budynku nie jest wystarczające to FOX Energy wykonuje własne uziemienie instalacji.

Ile trwa montaż instalacji fotowoltaicznej?

Czas montażu instalacji jest uzależniony od panujących warunków atmosferycznych i długości dnia. Standardowo czas montażu instalacji o mocy 5 kWp wynosi 1 dzień roboczy, natomiast 10 kWp 2-3 dni robocze.

Co muszę przygotować do montażu instalacji?

Wymagamy obecności inwestora(lub jego przedstawiciela) podczas montażu. Ponadto monterzy FOX Energy potrzebują dostępu do prądu i wody.

Kiedy otrzymam dostęp do aplikacji monitorującej pracę instalacji?

Konfiguracja konta do monitoringu pracy instalacji odbywa się podczas odbioru instalacji realizowanego przez Doradcę FOX Energy i Inwestora. Poza konfiguracją dostępu do monitoringu instalacji przekazywana jest pełna dokumentacja dla modułów PV, inwertera i konstrukcji montażowej oraz zgłoszenie wykonania mikroinstalacji do zakładu energetycznego, protokół odbioru i faktura.

Kiedy mogę na stałe uruchomić instalację?

Instalacja może zostać uruchomiona na stałe dopiero po wymianie licznika na dwukierunkowy przez zakład energetyczny. Czas oczekiwania na wymianę licznika wynosi około 3-4 tygodnie od zakończenia montażu instalacji.

Jakie są kolejne kroki po montażu elektrowni słonecznej?

Po opłaceniu faktury za wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej, FOX Energy składa wniosek do zakładu energetycznego o przyłączenie mikroinstalacji. W terminie 3-4 tygodni od daty złożenia wniosku zakład energetyczny wymienia licznik na dwukierunkowy - można uruchomić instalację. Następnie w ciągu kolejnych 4 tygodni przychodzi pocztą z zakładu energetycznego nowa umowa kompleksowa. Należy w niej zwrócić uwagę aby wpisany był roczny okres rozliczeniowy. Podpisaną umowę należy odesłać do zakładu energetycznego.