bezpłatna wycena

Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej

Czy zakład energetyczny może odmówić przyłączenia instalacji fotowoltaicznej?

Zgodnie z ustawą o OZE dla instalacji o mocy do 50 kWp, zakład energetyczny nie może odmówić przyłączenia instalacji o mocy niższej lub równiej mocy przyłączeniowej danego obiektu.


Jak wygląda podłączenie do sieci energetycznej?

Instalacja fotowoltaiczna jest podłączana do istniejącej instalacji elektrycznej budynku. Po montażu instalacji wymieniony musi zostać licznik na dwukierunkowy przez zakład energetyczny. Na tym etapie proces przyłączenia można uznać za zakończony.


Jak długo będę czekać na wymianę licznika?

Czas oczekiwania na wymianę licznika wynosi 3-4 tygodnie liczone od daty złożenia wniosku w zakładzie energetycznym.


Jakie dokumenty będę musiał podpisać z zakładem energetycznym?

Z zakładem energetycznym należy podpisać nową umowę kompleksową która zostanie dostarczona pocztą w terminie około 4 tygodni od wymiany licznika. Należy w niej zwrócić uwagę aby wpisany był roczny okres rozliczeniowy. Podpisaną umowę należy odesłać do zakładu energetycznego.