bezpłatna wycena

Jak prawidłowo dobrać moc instalacji fotowoltaicznej?

kalendarz

data publikacji: 06.04.2021


Jak prawidłowo dobrać moc instalacji fotowoltaicznej?

Wielkość każdej instalacji fotowoltaicznej w celu osiągnięcia jak najkrótszego czasu zwrotu inwestycji, musi być dobrana do zapotrzebowania na energię danego obiektu. Na terenie Polski mamy średnie roczne nasłonecznienie w przedziale 900-1200 kWh/m2 – są to dobre warunki do produkcji energii z elektrowni słonecznej. Dzięki takiemu nasłonecznieniu instalacja fotowoltaiczna produkuje około 1000 kWh energii z każdego kWp mocy zainstalowanej modułów fotowoltaicznych. Oznacza to że decydując się na inwestycję w instalację fotowoltaiczną o mocy 5,18 kWp wyprodukuje nam ona rocznie około 5180 kWh energii elektrycznej.

Energia elektryczna wytworzona przez elektrownię fotowoltaiczną jest w pierwszej kolejności zużywana przez dany obiekt (gospodarstwo domowe lub firmę) na własne potrzeby (nazywamy to autokonsumpcją), natomiast nadwyżka energii jest oddawana do sieci zakładu energetycznego. Montaż instalacji wiąże się z koniecznością wymiany licznika na dwukierunkowy który zlicza ilość energii oddanej do sieci i pobranej z sieci. Wymiana licznika jest realizowana przez zakład energetyczny w terminie 4 tygodni od zakończeniu montażu instalacji, dopiero po wymianie licznika instalacja może zostać uruchomiona na stałe. Zgodnie z ustawą o OZE stajemy się w tym momencie Prosumentem (producentem i konsumentem energii) i zostajemy objęci rozliczeniem w ramach systemu opustu, nazywanego też bilansowaniem energii. Rozliczenie to polega na bilansowaniu energii oddanej i pobranej z sieci w stosunku rocznym. Energia oddana do sieci jest pomniejszona o współczynnik 1-0,8, w związku z czym efektywnie do odbioru z sieci energetycznej mamy 80% energii wprowadzonej. Przykładowo w okresie roku czasu wprowadziliśmy do sieci energetycznej 3000 kWh natomiast pobraliśmy z sieci 2500 kWh. Energię oddaną do sieci należy pomniejszyć o 20% więc do rozliczenia przyjmujemy 2400 kWh. Po zbilansowaniu energii oddanej do sieci i energii pobranej okazuje się że pobraliśmy z sieci 100 kWh i na rachunku z energetyki w stosunku rocznym zapłacimy jedynie za 100 kWh energii elektrycznej. W sytuacji kiedy w wyniku bilansowania pozostanie nierozliczona energia oddana do sieci to na rachunku zobaczymy tylko opłaty stałe, natomiast pozostała nadwyżka energii przejdzie na kolejny okres rozliczeniowy.

Dobierając wielkość instalacji dla danego obiektu musimy znać jego zużycie energii w ostatnich 12 miesiącach. Jeżeli wynosi ono 4500 kWh to należy założyć jaki uzyskamy procent autokonsumpcji z instalacji fotowoltaicznej, jeżeli założymy że będzie to 50% to zalecana moc instalacji fotowoltaicznej będzie na poziomie około 5 kWp. Należy pamiętać że wraz z procentowym spadkiem wartości autokonsumpcji energii z instalacji fotowoltaicznej będzie rosnąć wielkość instalacji fotowoltaicznej. Przy autokonsumpcji na poziomie tylko 10% należy wykonać instalację o mocy około 5,3 kWp aby pokryła nasze zapotrzebowanie na energię wynoszące 4500 kWh.

Zachęcamy do kontaktu z doradcami FOX Energy którzy właściwie dobiorą wielkość instalacji fotowoltaicznej do Twojego zapotrzebowania na energię! Dzięki właściwemu doborowi instalacji maksymalnie skrócisz okres zwrotu z inwestycji i zacznie ona szybciej zarabiać dla Ciebie!

Następny artykuł: Czy wiosna 2021 to właściwy czas na decyzję o fotowoltaice?

Następny artykuł: Jak działa fotowoltaika? Sposoby działania paneli słonecznych

Pozostałe artykuły