bezpłatna wycena

Dom samowystarczalny energetycznie – na jakiej zasadzie działa? 

kalendarz

data publikacji: 23.01.2024

Czym jest dom niezależny energetycznie?

Zmiany klimatyczne i rosnące ceny gazu, opału i prądu sprawiają, że wielu konsumentów zastanawia się nad wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii do ogrzania mieszkania czy wody. Dla sporego grona osób osób celem staje się więc dom samowystarczalny energetycznie. To budynek, który samodzielne wytwarza energię konieczną do jego ogrzania i podgrzania wody użytkowej. Pozwala też na wytworzenie energii elektrycznej niezbędnej do codziennego wykorzystania przez domowników. 

Domy samowystarczalne energetycznie są w dużej części, a często całkowicie, niezależne od zewnętrznych wpływów finansowych oraz energetycznych. 

Jak działa dom samowystarczalny energetycznie?

Budynek tego rodzaju generuje energię, która jest następnie zużywana przez jego mieszkańców. Może mieć różny stopień samowystarczalności – na przykład często nie obejmuje ona zaopatrzenia w wodę, która jest dostarczana do obiektu z zewnętrznych źródeł, np. sieci wodociągowej.  

Aby powstał dom niezależny energetycznie, konieczne jest wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów już na etapie budowy z pewnością pomaga w stworzeniu takiego budynku, ale nie jest wystarczające. Obiekt wymaga bowiem wykorzystania urządzeń, systemów i komponentów, których zadaniem jest czerpanie energii z odnawialnych źródeł: słońca, powietrza, wody czy gruntu.  

Do stworzenia domu autonomicznego, czyli niezależnego energetycznie, można wykorzystać różne systemy i rozwiązania. Komponenty pozwalające stworzyć budynek samowystarczalny to: 

 • instalacja fotowoltaiczna, 
 • pompa ciepła, 
 • zbiornik na wodę deszczową, 
 • kolektory gruntowe, 
 • generator wiatru, 
 • domowa instalacja wodociągowa, 
 • pojemnik buforowy na ciepłą wodę, 
 • piec wodny opalany drewnem, 
 • akumulator pozwalający przechowywać energię, 
 • stacja ładowania samochodów elektrycznych, 
 • panele słoneczne. 

Wykorzystanie wszystkich lub większości powyższych rozwiązań pozwala stworzyć dom autonomiczny. 

Jakie korzyści zapewnia dom samowystarczalny?

Stworzenie budynku autonomicznego przynosi mieszkańcom wiele korzyści. Dom samowystarczalny: 

 • pozwala uniezależnić się w pełni albo w dużej części od zewnętrznych źródeł energii, a tym samym od ewentualnych ograniczeń w dostawach; 
 • zapewnia oszczędności finansowe w zakresie podstawowych kosztów prądu, ogrzewania domu i wody, czyli opłat zależnych od zużycia oraz dostawców; 
 • staje się przyjazny dla środowiska. Pozwala pozyskiwać „zieloną” energię w zrównoważony sposób, bez szkody dla przyrody; 
 • umożliwia wytwarzanie wydajnej energii, której ilość jest wystarczająca do pokrycia potrzeb mieszkańców; 
 • uniezależnia właściciela i mieszkańców od publicznych sieci i przyłączy oraz od umów z dostawcami; 
 • wpływa na dobre samopoczucie domowników.

Różne poziomy samowystarczalności domów

Samowystarczalność budynków może mieć różne poziomy, w zależności od rodzaju wykorzystanych w nich rozwiązań technologicznych. Generalnie jednak mówi się o domach autonomicznych energetycznie jeśli są one całkowicie niezależne od zewnętrznych dostaw ciepła oraz energii elektrycznej. Budynki samowystarczalne można zasadniczo podzielić na kilka typów, w zależności od poziomu autonomiczności. 

Na przykład, budynki pasywne to obiekty w pełni niezależne jeśli chodzi o ogrzewanie. Można to osiągnąć na kilka sposobów: odzyskując ciepło z wentylacji, poprzez pompę ciepła powietrzną, wodną albo gruntową, a także pozyskując ciepło ze słońca dzięki odpowiedniemu rozplanowaniu pomieszczeń i dużym przeszkleniom. Nie mogą one mieć zapotrzebowania na energię wyższego niż 15 kWh/m2. 

Osobną kategorią są nieruchomości zeroenergetyczne, czyli całkowicie autonomiczne pod względem energetycznym. Są niezależne od konwencjonalnych źródeł energii. Aby osiągnąć samowystarczalność, stosuje się w nich rozmaite rozwiązania, takie jak m.in. fotowoltaika, pompy ciepła oraz wentylacja z rekuperacją i odzyskiem ciepła. Ciekawą podkategorią tych obiektów są budynki zeroenergetyczne netto, których stosunek energii przekazanej do sieci do pobranej energii wynosi zero. Z kolei domy, które więcej energii wytwarzają niż pobierają, nazywane są plusenergetycznymi. 

Dom niezależny energetycznie – kilka słów na koniec

Już wiesz, jak działa i czym charakteryzuje się dom autonomiczny. Podstawą stworzenia niezależnego pod względem energetycznym budynku jest projekt biorący pod uwagę wiele aspektów, opracowany przez doświadczonych specjalistów, takich jak eksperci z FOX Energy. Sprawdź więc naszą ofertę i ciesz się samowystarczalnym domem.