bezpłatna wycena

Ile prądu zużywają pompy ciepła? 

kalendarz

data publikacji: 23.01.2024

Co wpływa na zużycie prądu przez pompę ciepła?

Wysokie ceny surowców kopalnych sprawiają, że konsumenci poszukują alternatywnych sposobów na ogrzewanie domu i wody użytkowej. Jednym z nich jest montaż pompy ciepła. To urządzenie o wysokiej efektywności energetycznej, co oznacza, że jest ono w stanie wytworzyć odpowiednią ilość ciepła niezbędną do ogrzania danej nieruchomości i wody użytkowej. Sprzęt ten często jest instalowany z fotowoltaiką, służącą do jego zasilania. Dzięki temu użytkowanie systemu staje się niemal bezkosztowe, a rachunki eksploatacyjne zostają zredukowane do minimum. Na popularność tego rozwiązania wpływa również jego ekologiczność – instalacja pobiera ciepło z otoczenia: gruntu, wody albo powietrza, i przenosi je do domowej instalacji grzewczej. Jest zatem chętnie wybierana przez osoby, dla których troska o środowisko jest ważna.  

To, ile prądu zużywa pompa ciepła 7 kW albo o większej bądź mniejszej mocy grzewczej, zależy od kilku czynników, takich jak: 

  • zastosowanie urządzenia – inne wartości zużycia energii występują w przypadku centralnego ogrzewania, a inne przy grzaniu wody użytkowej; 
  • rodzaj systemu ogrzewania – właściwie dobrana instalacja z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym pozwala zazwyczaj na zmniejszenie ilości wykorzystywanej energii; 
  • temperatura zewnętrzna i wewnętrzna – na zużycie energii wpływa temperatura otoczenia (zwłaszcza w przypadku modeli powietrznych), a także temperatura ciepłej wody użytkowej oraz wysokość temperatury niezbędnej do wydajnego ogrzania obiektu; 
  • wartość mocy cieplnej – na pobór energii wpływa samo urządzenie, a konkretnie, jego moc grzewcza; 
  • rodzaj wentylacji budynku – zamontowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją i odzyskiem ciepła pozwala obniżyć koszty ogrzewania budynku; 
  • poziom energooszczędności domu – właściwości termoizolacyjne, wykorzystane materiały konstrukcyjne i standard wykonania budynku mają wpływ na pobieranie prądu w ciągu doby przez urządzenie OZE. Wyższa energooszczędność przekłada się na niższe straty ciepła, a tym samym mniejsze zużycie energii elektrycznej; 
  • liczba i tryb życia domowników – wysoka eksploatacja sprzętów i instalacji domowych wpływa na pracę pompy ciepła – zużycie prądu może wówczas wzrosnąć; 
  • powierzchnia grzewcza – im większy jest metraż budynku, tym więcej energii zużyje urządzenie do jego ogrzania. 

Wskaźniki COP i SCOP a zużycie prądu przez pompę ciepła

Dla oszacowania zużycia energii w ciągu doby przez system OZE, a tym samym wysokości rachunków, można wykorzystać parametry COP i SCOP.  

Współczynnik efektywności COP (Coefficient of Performance) to jeden z najważniejszych aspektów, jakie należy wziąć pod uwagę podczas wyboru urządzenia. Niewłaściwa konfiguracja i dobór sprzętu mogą skutkować awariami w czasie użytkowania, prowadzącymi do przestojów w pracy i konieczności serwisowania aparatury. Parametr COP określa wydajność i efektywność urządzenia. Informuje o stosunku ilości ciepła (energii) przekazanej do instalacji grzewczej do ilości energii elektrycznej pobranej z sieci. Innymi słowy, opisuje relację mocy wyjściowej do wejściowej. Na przykład, aby wyprodukować 7 kW energii cieplnej urządzenie musi pobrać 1 kWh energii ze źródła dolnego albo górnego. W takim przypadku współczynnik COP wynosi 7.  

Należy mieć na uwadze, że współczynnik efektywności COP podawany przez producenta na karcie produktu jest parametrem chwilowym, zależnym od panujących warunków środowiska. Jest osiągany w konkretnych okolicznościach i może zmieniać się w zależności od temperatury otoczenia. W miarę jej obniżania zmniejsza się też wartość współczynnika efektywności pompy ciepła powietrznej, gruntowej czy wodnej. Co do zasady, im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym lepszą wydajnością cechuje się system, co przekłada się na obniżenie zużycia prądu oraz mniejsze koszty ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Analizując, ile prądu zużywa pompa ciepła na dobę, warto też uwzględnić współczynnik SCOP, który wskazuje na ilość dostarczanej energii cieplnej proporcjonalnie do energii elektrycznej wykorzystanej w tym czasie. Parametr ten określa zatem ilość pobieranej przez urządzenie OZE energii w konkretnym okresie, a także to, ile ciepła jest w stanie wyprodukować w celu pokrycia zapotrzebowania na energię cieplną każdego z domowników. Informuje więc o możliwościach instalacji grzewczej.  

Ile prądu pobiera pompa ciepła?

Na to, ile prądu zużywa pompa ciepła powietrzna, gruntowa albo wodna, wpływa zatem wiele czynników. Szacuje się, że do ogrzania domu w standardowym budownictwie na każde 100 m2 powierzchni użytkowej urządzenie potrzebuje około 2000-3000 kWh energii, czyli około 5,5-8 kWh na dobę. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej to dodatkowe około 1000 kWh w ciągu roku, tj. do 3 kWh w ciągu doby. Można zatem przyjąć, że urządzenie działające w standardowym domu o powierzchni 100 m2 łącznie zużyje rocznie ok. 3000-4000 kWh energii na wszystkie potrzeby grzewcze. Jest to jednak wartość szacunkowa, zmienna w zależności od różnych aspektów. 

Jak obniżyć rachunki za prąd?

Nowoczesne systemy OZE to ekologiczne i energooszczędne systemy grzewcze. Na to, ile prądu pobiera pompa ciepła, ma wpływ sporo kwestii. Dzięki wykorzystaniu dodatkowych rozwiązań, takich jak fotowoltaika, niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe, wentylacja z rekuperacją czy dobre materiały termoizolacyjne, możliwe jest jeszcze większe obniżenie ilości energii pozyskiwanej z sieci, a tym samym zmniejszenie rachunków.