bezpłatna wycena

Jak działa pompa ciepła? – Zasada działania

kalendarz

data publikacji: 18.01.2024

Zasada działania pompy ciepła

Troska o środowisko naturalne i lokalne ekosystemy, a także rosnąca świadomość społeczna dotycząca negatywnego działania paliw kopalnych kierują inwestorów w stronę alternatywnych, zielonych źródeł OZE. Pompa ciepła to niskotemperaturowe urządzenie grzewcze, które wykorzystuje energię zawartą w powietrzu, wodzie, gruncie, umożliwiając ogrzewanie budynków oraz wody użytkowej. Sprzęt korzysta wprawdzie z energii elektrycznej, lecz stanowi ona tylko pewien procent w ogólnym bilansie.

Zasada działania pompy ciepła jest analogiczna jak urządzenia chłodniczego. Oparta jest na fazowych przemianach (odparowywanie i skraplanie) krążącego w nich czynnika roboczego. Różnica polega na  funkcji oraz zakresie parametrów pracy. Klasyczna lodówka usuwa ciepło ze swojego wnętrza i przenosi je na zewnątrz, natomiast pompa działa odwrotnie.

Jakie są rodzaje pomp ciepła oraz zasady ich działania?

W literaturze technicznej można spotkać różne klasyfikacje tych urządzeń. Biorąc pod uwagę rodzaj napędu, wyróżnia się pompy:

  1. Absorpcyjne – schemat ich działania oparty jest na dwóch obiegach: właściwym (składającym się ze skraplacza, zaworu rozprężnego, parowacza) i termicznym (w skład którego wchodzą m.in. zawór rozprężny, warnik, absorber). Na tym typie zachodzą procesy absorpcji i desorpcji.
  2. Termoelektryczne – w których wykorzystywany jest tzw. efekt Peltiera. Jego specyfika polega na przepływie prądu stałego przez obwód złożony z dwóch różnych przewodników, powodując nagrzewanie się jednej strony i ochładzanie drugiej.
  3. Sprężarkowe – podstawą działania jest zamknięty obieg termodynamiczny, w którym krąży czynnik roboczy. Przechodzi on przez kolejne podzespoły, tj. sprężarkę, parownik, skraplacz i zawór.

Niezależnie od rodzaju napędu pompy, w obiegu występują dwa źródła ciepła: dolne – z którego jest pobierane, i górne – do którego jest oddawane. Ze względu na to wyróżnia się trzy podstawowe modele instalacji: powietrzne, gruntowe i wodne. Każdy typ wyróżnia się odmiennym montażem i zasadami działania.

Działanie pompy w zależności od typu dolnego źródła ciepła

Model gruntowy pobiera ciepło z ziemi, przy czym rozróżnia się dwa warianty instalacji. Można wykorzystać wymiennik pionowy – umieszczany w niższych warstwach podłoża, lub poziomy – montowany na powierzchni, bazując na płytszych warstwach gruntu.

Wodna pompa ciepła może do działania wykorzystywać zbiornik wodny lub studnię głębinową.

Najpopularniejszym i najtańszym urządzeniem jest natomiast model powietrzny. Łatwy montaż i nieograniczona dostępność powietrza sprawiają, że taką pompę ciepła można zamontować dosłownie wszędzie. Do wyboru są dwa typy systemów:

  • split – zasada działania opiera się na dwóch modułach. Jeden montuje się na zewnątrz budynku, a drugi wewnątrz. W pierwszym znajdują się wentylator, parownik, sprężarka i zawór rozprężny. Zachodzi tu większość procesów związanych z wytwarzaniem i przemieszczaniem się energii termicznej. Drugi składa się ze skraplacza, elektrycznego podgrzewacza oraz pompy obiegowej C.O.,
  • monoblok – działa na podstawie zainstalowanego jednego zewnętrznego zintegrowanego modułu. Urządzenie jest hermetycznie zamknięte, co eliminuje konieczność okresowej kontroli szczelności.

Gdzie można kupić nowoczesne pompy ciepła?

W artykule przedstawiono, jak działa pompa ciepła. To zaawansowane technologicznie, wielofunkcyjne i uniwersalne urządzenie wykorzystujące OZE. Można je wykorzystać do ogrzewania budynku w sezonie jesienno-zimowym, przygotowywania C.W.U., podgrzewania wody w przydomowych basenach. Większość modeli  pozwala również chłodzić wnętrza w upalne, letnie dni, zastępując klasyczne klimatyzatory. Jeśli jesteś zainteresowany takim nowoczesnym i ekologicznym systemem – zapraszamy do kontaktu  z Fox Energy.